Narzędzia:

Ustawa o zmianie ustawy – Kodeks karny oraz ustawy – Kodeks postepowania cywilnego

Dnia 18-10-2019 godz. 14:10:31

Wniosek o przyjęcie ustawy bez poprawek

Za: 85 Przeciw: 0 Wstrzymało się: 0 Nie głosowało: 11