Narzędzia:

Ustawa o zmianie ustawy o sporcie

Dnia 18-10-2019 godz. 14:08:34

Wniosek o przyjęcie ustawy bez poprawek

Za: 60 Przeciw: 21 Wstrzymało się: 4 Nie głosowało: 11