Narzędzia:

Drugie czytanie projektu uchwały ustanawiającej rok 2020 Rokiem Fizyki

Dnia 18-10-2019 godz. 14:07:54

Wniosek o przyjęcie projektu

Za: 66 Przeciw: 10 Wstrzymało się: 6 Nie głosowało: 14