Narzędzia:

Drugie czytanie projektu uchwały w sprawie ustanowienia roku 2020 Rokiem Ojca Józefa Marii Bocheńskiego

Dnia 18-10-2019 godz. 09:08:53

Wniosek o przyjęcie projektu

Za: 57 Przeciw: 0 Wstrzymało się: 1 Nie głosowało: 38