Narzędzia:

Ustawa – Prawo zamówień publicznych

Dnia 26-09-2019 godz. 20:05:18

Wniosek o przyjęcie ustawy bez poprawek

Za: 58 Przeciw: 11 Wstrzymało się: 2 Nie głosowało: 25