Narzędzia:

Ustawa o zmianie ustawy o wykonywaniu mandatu posła i senatora oraz niektórych innych ustaw

Dnia 26-09-2019 godz. 20:04:33

Wniosek o przyjęcie ustawy bez poprawek

Za: 52 Przeciw: 14 Wstrzymało się: 3 Nie głosowało: 27