Narzędzia:

Ustawa o zmianie ustawy o wykonywaniu mandatu posła i senatora oraz niektórych innych ustaw

Dnia 26-09-2019 godz. 20:04:14

Wniosek o odrzucenie ustawy

Za: 15 Przeciw: 53 Wstrzymało się: 1 Nie głosowało: 27