Narzędzia:

Ustawa o lotach najważniejszych osób w państwie

Dnia 26-09-2019 godz. 20:02:16

Wniosek o przyjęcie ustawy bez poprawek

Za: 55 Przeciw: 12 Wstrzymało się: 4 Nie głosowało: 25