Narzędzia:

Ustawa o zmianie ustawy o transporcie kolejowym

Dnia 26-09-2019 godz. 20:01:38

Wniosek o przyjęcie ustawy bez poprawek

Za: 70 Przeciw: 0 Wstrzymało się: 0 Nie głosowało: 26