Narzędzia:

Ustawa o zmianie ustawy – Prawo pocztowe oraz ustawy – Prawo telekomunikacyjne

Dnia 26-09-2019 godz. 20:00:56

Wniosek o przyjęcie ustawy bez poprawek

Za: 67 Przeciw: 0 Wstrzymało się: 1 Nie głosowało: 28