Narzędzia:

Informacja o działalności Rady Mediów Narodowych w 2018 r.

Dnia 26-09-2019 godz. 20:26:01

Wniosek o podjęcie uchwały

Za: 53 Przeciw: 12 Wstrzymało się: 1 Nie głosowało: 30