Narzędzia:

Informacja o działalności Rady Mediów Narodowych w 2018 r.

Dnia 26-09-2019 godz. 20:25:34

Poprawka

Za: 12 Przeciw: 56 Wstrzymało się: 1 Nie głosowało: 27