Narzędzia:

Ustawa o ratyfikacji Umowy między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Stanów Zjednoczonych Ameryki w sprawie współpracy w zakresie bezpieczeństwa granic i imigracji, podpisanej w Waszyngtonie dnia 16 sierpnia 2019 r.

Dnia 26-09-2019 godz. 20:19:33

Wniosek o przyjęcie ustawy bez poprawek

Za: 70 Przeciw: 1 Wstrzymało się: 0 Nie głosowało: 25