Narzędzia:

Ustawa o zmianie ustawy o Polskim Instytucie Spraw Międzynarodowych

Dnia 26-09-2019 godz. 20:18:31

Wniosek o przyjęcie ustawy bez poprawek

Za: 58 Przeciw: 11 Wstrzymało się: 1 Nie głosowało: 26