Narzędzia:

Ustawa o pracy na statkach rybackich

Dnia 26-09-2019 godz. 20:14:21

Wniosek o przyjęcie ustawy bez poprawek

Za: 71 Przeciw: 0 Wstrzymało się: 0 Nie głosowało: 25