Narzędzia:

Ustawa o zmianie ustawy – Prawo wodne oraz niektórych innych ustaw

Dnia 26-09-2019 godz. 20:13:39

Wniosek o przyjęcie ustawy bez poprawek

Za: 57 Przeciw: 11 Wstrzymało się: 1 Nie głosowało: 27