Narzędzia:

Ustawa o zmianie ustawy o postępowaniu egzekucyjnym w administracji oraz niektórych innych ustaw

Dnia 26-09-2019 godz. 20:13:00

Wniosek o przyjęcie ustawy bez poprawek

Za: 68 Przeciw: 0 Wstrzymało się: 0 Nie głosowało: 28