Narzędzia:

Ustawa o zmianie ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego

Dnia 26-09-2019 godz. 20:11:27

Wniosek o przyjęcie ustawy bez poprawek

Za: 69 Przeciw: 0 Wstrzymało się: 1 Nie głosowało: 26