Narzędzia:

Ustawa o zmianie ustawy – Prawo ochrony środowiska

Dnia 26-09-2019 godz. 20:09:40

Wniosek o przyjęcie ustawy bez poprawek

Za: 69 Przeciw: 0 Wstrzymało się: 2 Nie głosowało: 25