Narzędzia:

Ustawa o zmianie ustawy – Prawo ochrony środowiska oraz niektórych innych ustaw

Dnia 26-09-2019 godz. 20:09:02

Przyjęcie projektu wraz z poprawkami

Za: 69 Przeciw: 0 Wstrzymało się: 2 Nie głosowało: 25