Narzędzia:

Ustawa o zmianie ustawy – Prawo ochrony środowiska oraz niektórych innych ustaw

Dnia 26-09-2019 godz. 20:08:29

Poprawka 3

Za: 70 Przeciw: 0 Wstrzymało się: 0 Nie głosowało: 26