Narzędzia:

Ustawa – Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo zamówień publicznych

Dnia 26-09-2019 godz. 20:05:58

Wniosek o przyjęcie ustawy bez poprawek

Za: 58 Przeciw: 12 Wstrzymało się: 1 Nie głosowało: 25