Narzędzia:

Dnia 25-09-2019 godz. 11:09:19

Za: 20 Przeciw: 49 Wstrzymało się: 0 Nie głosowało: 27