Narzędzia:

Dnia 25-09-2019 godz. 11:07:27

Za: 21 Przeciw: 52 Wstrzymało się: 0 Nie głosowało: 23