Narzędzia:

Dnia 25-09-2019 godz. 11:03:44

Za: 50 Przeciw: 19 Wstrzymało się: 0 Nie głosowało: 27