Narzędzia:

Ustawa o zmianie ustawy – Prawo telekomunikacyjne oraz niektórych innych ustaw

Dnia 09-11-2012 godz. 11:47:51

Poprawka 3

Za: 78 Przeciw: 0 Wstrzymało się: 2 Nie głosowało: 20