Narzędzia:

Ustawa o zmianie ustawy – Prawo telekomunikacyjne oraz niektórych innych ustaw

Dnia 09-11-2012 godz. 11:46:50

Poprawka 1, 6

Za: 58 Przeciw: 0 Wstrzymało się: 25 Nie głosowało: 17