Narzędzia:

Drugie czytanie projektu uchwały w dziesiątą rocznicę patronowania Polsce przez św. Andrzeja Bobolę

Dnia 09-11-2012 godz. 12:30:03

Wniosek o przyjęcie projektu

Za: 39 Przeciw: 26 Wstrzymało się: 11 Nie głosowało: 24