Narzędzia:

Ustawa o zmianie ustawy o obrocie instrumentami finansowymi oraz niektórych innych ustaw

Dnia 09-11-2012 godz. 11:41:49

Wniosek o przyjęcie ustawy bez poprawek

Za: 56 Przeciw: 26 Wstrzymało się: 0 Nie głosowało: 18