Narzędzia:

Ustawa o zmianie ustawy o dokumentach paszportowych

Dnia 09-11-2012 godz. 12:14:47

Przyjęcie ustawy wraz z poprawkami

Za: 81 Przeciw: 0 Wstrzymało się: 0 Nie głosowało: 19