Narzędzia:

Ustawa o zmianie ustawy o dokumentach paszportowych

Dnia 09-11-2012 godz. 12:13:45

Poprawka 2

Za: 28 Przeciw: 53 Wstrzymało się: 0 Nie głosowało: 19