Narzędzia:

Ustawa o zmianie ustawy o dokumentach paszportowych

Dnia 09-11-2012 godz. 12:13:10

Poprawka 1

Za: 79 Przeciw: 0 Wstrzymało się: 0 Nie głosowało: 21