Narzędzia:

Ustawa o zmianie ustawy o radiofonii i telewizji

Dnia 09-11-2012 godz. 11:40:45

Wniosek o przyjęcie ustawy bez poprawek

Za: 55 Przeciw: 26 Wstrzymało się: 0 Nie głosowało: 19