Narzędzia:

Ustawa o zmianie ustawy o jednostkach doradztwa rolniczego

Dnia 09-11-2012 godz. 12:12:02

Przyjęcie ustawy wraz z poprawkami

Za: 56 Przeciw: 24 Wstrzymało się: 1 Nie głosowało: 19