Narzędzia:

Ustawa o zmianie ustawy o jednostkach doradztwa rolniczego

Dnia 09-11-2012 godz. 12:11:34

Poprawka 5

Za: 80 Przeciw: 0 Wstrzymało się: 0 Nie głosowało: 20