Narzędzia:

Ustawa o zmianie ustawy o jednostkach doradztwa rolniczego

Dnia 09-11-2012 godz. 12:11:13

Poprawka 3

Za: 81 Przeciw: 0 Wstrzymało się: 0 Nie głosowało: 19