Narzędzia:

Ustawa o zmianie ustawy o jednostkach doradztwa rolniczego

Dnia 09-11-2012 godz. 12:10:45

Poprawka 2

Za: 80 Przeciw: 1 Wstrzymało się: 0 Nie głosowało: 19