Narzędzia:

Ustawa o zmianie ustawy o jednostkach doradztwa rolniczego

Dnia 09-11-2012 godz. 12:10:16

Poprawka 1, 4

Za: 26 Przeciw: 55 Wstrzymało się: 0 Nie głosowało: 19