Narzędzia:

Ustawa o zmianie ustawy o jednostkach doradztwa rolniczego

Dnia 09-11-2012 godz. 12:09:32

Wniosek o odrzucenie ustawy

Za: 24 Przeciw: 55 Wstrzymało się: 2 Nie głosowało: 19