Narzędzia:

Ustawa o zmianie ustawy - Prawo o ruchu drogowym oraz niektórych innych ustaw

Dnia 09-11-2012 godz. 12:07:34

Wniosek o przyjęcie ustawy bez poprawek

Za: 55 Przeciw: 0 Wstrzymało się: 26 Nie głosowało: 19