Narzędzia:

Ustawa o zmianie ustawy o odpadach wydobywczych oraz niektórych innych ustaw

Dnia 09-11-2012 godz. 12:06:47

Przyjęcie ustawy wraz z poprawkami

Za: 57 Przeciw: 0 Wstrzymało się: 24 Nie głosowało: 19