Narzędzia:

Ustawa o zmianie ustawy o odpadach wydobywczych oraz niektórych innych ustaw

Dnia 09-11-2012 godz. 12:05:47

Poprawka 5

Za: 26 Przeciw: 54 Wstrzymało się: 1 Nie głosowało: 19