Narzędzia:

Ustawa o zmianie ustawy o odpadach wydobywczych oraz niektórych innych ustaw

Dnia 09-11-2012 godz. 12:05:15

Poprawka 4

Za: 27 Przeciw: 54 Wstrzymało się: 1 Nie głosowało: 18