Narzędzia:

Ustawa o zmianie ustawy o odpadach wydobywczych oraz niektórych innych ustaw

Dnia 09-11-2012 godz. 12:04:37

Poprawka 3

Za: 82 Przeciw: 0 Wstrzymało się: 0 Nie głosowało: 18