Narzędzia:

Ustawa o zmianie ustawy o odpadach wydobywczych oraz niektórych innych ustaw

Dnia 09-11-2012 godz. 12:03:37

Poprawka 1

Za: 81 Przeciw: 0 Wstrzymało się: 0 Nie głosowało: 19