Narzędzia:

Ustawa o zmianie ustawy o efektywności energetycznej

Dnia 09-11-2012 godz. 12:01:40

Wniosek o przyjęcie ustawy bez poprawek

Za: 81 Przeciw: 1 Wstrzymało się: 0 Nie głosowało: 18