Narzędzia:

Ustawa o zmianie ustawy – Prawo telekomunikacyjne oraz niektórych innych ustaw

Dnia 09-11-2012 godz. 11:59:42

Przyjęcie ustawy wraz z poprawkami

Za: 56 Przeciw: 23 Wstrzymało się: 1 Nie głosowało: 20