Narzędzia:

Ustawa o zmianie ustawy – Prawo telekomunikacyjne oraz niektórych innych ustaw

Dnia 09-11-2012 godz. 11:58:51

Poprawka 29

Za: 25 Przeciw: 56 Wstrzymało się: 1 Nie głosowało: 18