Narzędzia:

Dnia 09-11-2012 godz. 11:36:17

Wniosek o podjęcie uchwały (druk nr 228)

Za: 80 Przeciw: 1 Wstrzymało się: 0 Nie głosowało: 19