Narzędzia:

Ustawa o zmianie ustawy – Prawo telekomunikacyjne oraz niektórych innych ustaw

Dnia 09-11-2012 godz. 11:57:57

Poprawka 26

Za: 56 Przeciw: 0 Wstrzymało się: 26 Nie głosowało: 18